Dodatkowa lokalizacja Punktu informacyjnego "BIZNES INFO"