Formularz konsultacji

Formularz konsultacji

Punkt informacyjny „BIZNES INFO” oferuje  przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Przemyśla bezpłatne usługi informacyjne

z zakresu pozyskiwania środków finansowych na rozwój firmy.

 

Konsultanci Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. udzielają informacji w zakresie:

- Bezzwrotnych źródeł finansowania działalności gospodarczej (dotacje)

- Zwrotnych źródeł finansowania działalności gospodarczej (preferencyjne pożyczki)

- Dofinansowanych szkoleń dla przedsiębiorców

 

Informacje w ramach Punktu „BIZNES INFO" udzielane są:

 • osobiście w siedzibie Punktu w Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (Przemyśl, ul. ks. Piotra Skargi 7/1), w każdy wtorek i czwartek w godzinach: 9.00 - 15.00
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem e-formularza dostępnego poniżej.

 

 

WYPEŁNIJ I WYŚLIJ PONIŻSZY FORMULARZ

 

FORMULARZ KONSULTACJI

realizowanej drogą elektroniczną

Punkt Informacyjny „BIZNES INFO”

w ramach projektu pt. „Razem zmieniamy Przemyśl” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach Programu „Rozwój Lokalny”

Część A - Informacje o Kliencie
Część B - Zakres konsultacji

Cel finansowania:


Preferowana forma wsparcia:


Część C - Zadaj pytanie

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w 37-700 Przemyśl, ul. ks. Piotra Skargi 7/1.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. możliwy jest pod adresem e-mail: iod@parr.pl.

 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, art. 6 ust. 1lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu skorzystania z indywidualnej konsultacji.

 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego).

 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.

 7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, gdy uznana Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy RODO.

 8. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym nie zastosuje się wobec nich profilowania.

 9. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w indywidualnej konsultacji.

 

 

Przewiń do góry