O projekcie

O projekcie

Witamy na stronie internetowej poświęconej dwóm przedsięwzięciom, tj. „Przedsiębiorczy Przemyśl” oraz „Razem wspieramy lokalny biznes” realizowanych w ramach projektu „Razem zmieniamy Przemyśl”.

Projekt „Razem zmieniamy Przemyśl” finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach Programu „Rozwój Lokalny”.

Program „Rozwój Lokalny” ma za zadanie wesprzeć miasta znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie zrównoważonego podejścia do rozwoju lokalnego i tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych. Program ma na celu wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej na terenie kraju poprzez podniesienie jakości środowiska naturalnego (zwłaszcza jakości powietrza), dostępności i standardu życia mieszkańców średnich i małych miast. Mieszkańcy oczekują miast jako miejsc przyjaznych do życia a Program Rozwój lokalny, finansowany w ramach III edycji Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 - 2021, wspiera samorządy w dążeniach do osiągnięcia tego celu. Operatorem Programu jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Liderem projektu „Razem zmieniamy Przemyśl” jest Gmina Miejska Przemyśl, natomiast partnerami projektu są Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu.

Budżet projektu wynosi 16 478 198,29 zł, w tym kwota dofinansowania 15 328 498,86 zł.

W ramach projektu będzie realizowanych szereg przedsięwzięć ukierunkowanych na promocję przedsiębiorczości i rozwój gospodarczy Gminy Miejskiej Przemyśl:

 1. Centrum Dowodzenia – Twierdza Przemyśl (część inwestycyjna)
 2. Centrum Dowodzenia – Twierdza Przemyśl (część nieinwestycyjna)
 3. Od wykluczenia do aktywizacji osób niepełnosprawnych (część inwestycyjna)
 4. Od wykluczenia do aktywizacji osób niepełnosprawnych (część nieinwestycyjna)
 5. Od wykluczenia do aktywizacji osób niepełnosprawnych – zajęcia sportowe
 6. Centrum Aktywizacji Społecznej (część inwestycyjna)
 7. CONCORDIA. Tożsamość, dziedzictwo, dialog, integracja Przemyśla
 8. Festiwal - Łączy nas historia
 9. Centrum Aktywizacji Społecznej (część nieinwestycyjna)
 10. Centrum Aktywizacji Społecznej (część doradczo-szkoleniowa)
 11. Strategia Marki i Komunikacji Marketingowej na lata 2022-2028
 12. Przedsiębiorczy Przemyśl
 13. Razem wspieramy lokalny biznes
 14. Przemyśl jest PRZE!-dsiębiorczy
 15. Przemyśl Miasto Przyszłości (część nieinwestycyjna)
 16. Zawodowcy w mundurach. Popularyzacja ścieżki zawodowej związanej z obronnością, bezpieczeństwem wewnętrznym i zarządzaniem kryzysowym wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych Miasta Przemyśla
 17. Akademia Programowania Informatycznego PWSW (API)(część miękka)
 18. Pracownia badań i analiz społeczno-gospodarczych otoczenia PWSW w Przemyślu
 19. Siła tkwi w lokalnej społeczności (zielone strefy relaksu) - pilotaż (część inwestycyjna)
 20. Akademia Inspiracji Sąsiedzkich (zielone strefy relaksu) - część nieinwestycyjna
 21. Portal Otwartych Danych Miejskich
 22. Opracowanie i wdrożenie strategii partycypacji społecznej.
 23. Efektywny Urząd - poprawa efektywności funkcjonowania urzędu miejskiego poprzez wdrożenie usprawnień
 24. Przemyśl dostępny
 25. Przemyśl(any) System Informacyjny (PSI)
 26. Program doskonalenia kompetencji miękkich pracowników samorządowych
 27. Przegląd i doskonalenie systemu zarządzania kompetencjami

Projekt „Razem zmieniamy Przemyśl” będzie realizowany od 1 stycznia 2022 roku do 30 kwietnia 2024 roku.

 

 

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. odpowiada za realizację dwóch przedsięwzięć:

„PRZEDSIĘBIORCZY PRZEMYŚL” szczegóły tutaj oraz „RAZEM WSPIERAMY LOKALNY BIZNES” szczegóły tutaj

 

 

KONTAKT:
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl
tel. 16 633 63 88 wew. 3, 4.

(Budynek jest dostosowany architektonicznie do osób z niepełnosprawnościami)

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu „Razem zmieniamy Przemyśl” są dostępne tutaj

Konferencja prasowa dotycząca projektu "Razem zmieniamy Przemyśl" kliknij tutaj
 

 

Przewiń do góry