Formularz konsultacji

Formularz konsultacji

Skorzystaj z konsultacji z zakresu rozpoczynania działalności gospodarczej w ramach PUNKTU KONSULTACYJNO-DORADCZEGO "START-UP"

WYPEŁNIJ I WYŚLIJ PONIŻSZY FORMULARZ

 

FORMULARZ KONSULTACJI

realizowanej drogą elektroniczną

Punkt konsultacyjno-doradczy „START-UP”

w ramach projektu „Razem zmieniamy Przemyśl” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Część A - Informacje o Kliencie
Część B - Zakres konsultacji

Część C - Zadaj pytanie

Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w 37-700 Przemyśl, ul. ks. Piotra Skargi 7/1.

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. możliwy jest pod adresem e-mail: iod@parr.pl.

  3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, art. 6 ust. 1lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu skorzystania z indywidualnej konsultacji.

  4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego).

  6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.

  7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, gdy uznana Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy RODO.

  8. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym nie zastosuje się wobec nich profilowania.

  9. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w indywidualnej konsultacji.

 

Przewiń do góry