„PRZEMYSKIE SPOTKANIA BIZNESU” - Śniadanie Biznesowe dla przedsiębiorców z Przemyśla - 19.12.2022 r.